Vítejte v obci

Ovesná Lhota

Fulltextové vyhledávání

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Vyhláška místní poplatky 1. 2. 2011
Vyhláška o odpadech 1. 2. 2011
Vyhláška o shromažďování odpadu 8. 6. 2011
Obecně závazná vyhláška 2/2013 1. 1. 2013

Jednací řád zastupitelstva Obce Ovesná Lhota

Směrnice 1/2016

Obecně závazná vyhláška 1/2017    

Obecně závazná vyhláška 2/2017              

Reklamační řád - obecní vodovod                                 

24. 6. 2016

12. 10. 2016

18. 2. 2017

7. 3. 2017

15. 1. 2017

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

26. 8. Luděk

Zítra: Otakar

Knihovna otevřena každý pátek od 16 do 17 hodin.

Změna úředních hodin přes léto 2019

 

Pozor. Změna. Veřejné zasedání zastupitelstva se 26. 6. 2019 koná od 20h.

Návštěvnost stránek

075853