Vítejte v obci

Ovesná Lhota

Fulltextové vyhledávání

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Vyhláška místní poplatky 1. 2. 2011
Vyhláška o odpadech 1. 2. 2011
Vyhláška o shromažďování odpadu 8. 6. 2011
Obecně závazná vyhláška 2/2013 1. 1. 2013

Jednací řád zastupitelstva Obce Ovesná Lhota

Směrnice 1/2016

Obecně závazná vyhláška 1/2017    

Obecně závazná vyhláška 2/2017              

Reklamační řád - obecní vodovod                                 

24. 6. 2016

12. 10. 2016

18. 2. 2017

7. 3. 2017

15. 1. 2017

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

Mikulášská nadílka  7. 12. 2019.

10. 12. Julie

Zítra: Dana

Knihovna otevřena každý pátek od 16 do 17 hodin.

Dnes 2. 12. 2019 nepoteče voda na tlakové větvi. Zítra 3. 12. 2019 nepoteče vůbec - čištění rezervoáru. Děkujeme za pochopení.

 

Mikulášská nadílka 7. 12. 2019

Návštěvnost stránek

078460