Vítejte v obci

Ovesná Lhota

Drobečková navigace

Úvod > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Vyhláška místní poplatky - zrušena 1. 2. 2011
Vyhláška o odpadech 1. 2. 2011
Vyhláška o shromažďování odpadu 8. 6. 2011
Obecně závazná vyhláška 2/2013 1. 1. 2013
Jednací řád zastupitelstva Obce Ovesná Lhota 24. 6. 2016
Směrnice 1/2016 - zrušena 12. 10. 2016
Obecně závazná vyhláška 1/2017 18. 2. 2017
Obecně závazná vyhláška 2/2017  7. 3. 2017

Reklamační řád - obecní vodovod                                 

15. 1. 2017

Vyhláška o místních poplatcích 2/2020

9. 12. 2020

Vyhláška o místních poplatcích 3/2020 9. 12. 2020

Vyhláška stanovující cenu vodného a stočného 4/2020

Vyhláška o odpadech 2024

9. 12. 2020

  1. 1. 2024

Vyhláška psi

1. 1. 2024

 

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací